Категории

Категории
Nice Mobile Phones photos

Some cool Mobile Phones images:

Statue With Mobile Phone
Mobile Phones
Image by rowan.simpson

Princesses and Their Phones
Mobile Phones
Image by Telstar Logistics

P111 Chinese Mobile Phone
Mobile Phones
Image by JohnKarak
P111 Chinese Mobile Phone hands on. Κινητό που μοιάζει με BlackBerry και υποστηρίζει Dual SIM. Μου το έστειλε μια εταιρία από Κίνα για review. Εννοείται ότι δεν αξίζει να ασχοληθεί κανείς με αυτό παραπάνω από 1-2 λεπτά (και πολλά λέω).

Подробнее


Nice Comparison Of Smartphones photos

A few nice Comparison Of Smartphones images I found:

Galaxy Alpha vs. iPhone 5/6
Comparison Of Smartphones
Image by Martin uit Utrecht
Renderings of my new Samsung Galaxy Alpha model, comparing it to the current iPhone 5s and a conceptual iPhone 6

3D model of the Galaxy Alpha: goo.gl/wRSLxK

Polfilter on Xperia Active
Comparison Of Smartphones
Image by heipei
Tried using one of my spare Polfilters with my SE Xperia Active today. The results were impressive, even if the handling still leaves some room for optimization.

This image is without the Polfilter. See the previous image for comparison.

Подробнее


Nice Best Smartphone photos

Check out these Best Smartphone images:

Concentration
Best Smartphone
Image by Ed Yourdon
Note: this photo was published in a Mar 11, 2014 blog titled "古いiPhoneの体感速度がiOS 7.1になるとアップすることが判明."

*******************************************

Unlike most of my other iPhone photos thus far, this one was not taken anywhere in New York City. Instead, it was taken in the Costa Rica airport (near the city of Liberia, if it matters to you), while waiting a few hours for our delayed flight back to New York City.

Interestingly, I had one of my other cameras (the pocket-sized Sony RX-100 MkII) with me, and I was wandering around the terminal area, taking dozens of photos of bored, restless passengers as they waited (FWIW, a subset of those photos have also been uploaded to Flickr, but they’re restricted to "friends and family"; if you would like an "invitation" to see them, send me an email). But when I saw this scene, I figured that I only had a second or two to capture it before the little girl changed positions, or began chatting with her father (who was sitting just out of the frame of this photo). So I decided to use my iPhone instead …

Obviously, a lot of people are using their iPhones these days to take "serious" photos, where it’s obvious to them, and to anyone else who happens to be looking, that they intend to take a photo. But the vast majority of my street-photography scenes involve unplanned, unexpected, ad hoc, and somewhat "anonymous" (or "hidden") efforts to photograph a scene. And while the Sony RX-100 Mk II camera is indeed compact and unobtrusive, it still looks like a camera, if anyone (e.g., the little girl in this photo) happens to be looking at me.

OTOH, when you’re holding a phone, you could be doing almost anything … and I don’t think it occurs to many people that you’re actually pointing a camera lens at them and snapping a picture. Of course, this little girl wasn’t paying any attention to me at all … but I suspect her Dad (in his rightfully protective role as a father) was indeed looking, if only in a half-conscious "horizon-scanning" fashion. Hence my use of the iPhone…

A technical note: even though I shot this photo with an iPhoto, and thus should not expect any kind of miraculous quality, I couldn’t resist tinkering with the results a little. I tend to crop color-correct all of my photos without even thinking about it; but I also sharpened this photo, and also used "NoiseNinja" to reduce the noise in the photo.

I don’t know why there was any noise at all, considering that (according to the EXIF data provided by the iPhone5s), it was shot at a low ISO of 80. But It was also shot at a slow shutter speed of 1/30th second, and with a wide-open aperture of f/2.2 (all chosen automatically by the camera, without any intention or awareness on my part), so the post-processing of sharpening and noise-correction may have been helpful. The final result, shown here, is still obviously somewhat grainy and noisy, but I’m not trying to win any photo competitions; I’m just trying to show an ad hoc, everyday scene.

That being the case, I did decide to select this photo (among the many hundreds I shot that day) as my "photo of the day" for Feb 8, 2014. So there.

**********************

Whether you’re an amateur or professional photographer, it’s hard to walk around with a modern smartphone in your pocket, and not be tempted to use the built-in camera from time-to-time. Veteran photographers typically sneer at such behavior, and most will tell you that they can instantly recognize an iPhone photo, which they mentally reject as being unworthy of any serious attention.

After using many earlier models of smartphones over the past several years, I was inclined to agree; after all, I always (well, almost always) had a “real” phone in my pocket (or backpack or camera-bag), and it was always capable of taking a much better photographic image than the mediocre, grainy images shot with a camera-phone.

But still … there were a few occasions when I desperately wanted to capture some photo-worthy event taking place right in front of me, and inevitably it turned out to be the times when I did not have the “real” camera with me. Or I did have it, but it was buried somewhere in a bag, and I knew that the “event” would have disappeared by the time I found the “real" camera and turned it on. By contrast, the smart-phone was always in my pocket (along with my keys and my wallet, it’s one of the three things I consciously grab every time I walk out the door). And I often found that I could turn it on, point it at the photographic scene, and take the picture much faster than I could do the same thing with a “traditional” camera.

Meanwhile, smartphone cameras have gotten substantially better in the past few years, from a mechanical/hardware perspective; and the software “intelligence” controlling the camera has become amazingly sophisticated. It’s still not on the same level as a “professional” DSLR camera, but for a large majority of the “average” photographic situations we’re likely to encounter in the unplanned moments of our lives, it’s more and more likely to be “good enough.” The old adage of “the best camera is the one you have with you” is more and more relevant these days. For me, 90% of the success in taking a good photo is simply being in the right place at the right time, being aware that the “photo opportunity” is there, and having a camera — any camera — to take advantage of that opportunity. Only 10% of the time does it matter which camera I’m using, or what technical features I’ve managed to use.

And now, with the recent advent of the iPhone5s, there is one more improvement — which, as far as I can tell, simply does not exist in any of the “professional” cameras. You can take an unlimited number of “burst-mode” shots with the new iPhone, simply by keeping your finger on the shutter button; instead of being limited to just six (as a few of the DSLR cameras currently offer), you can take 10, 20, or even a hundred shots. And then — almost magically — the iPhone will show you which one or two of the large burst of photos was optimally sharp and clear. With a couple of clicks, you can then delete everything else, and retain only the very best one or two from the entire burst.

With that in mind, I’ve begun using my iPhone5s for more and more “everyday” photo situations out on the street. Since I’m typically photographing ordinary, mundane events, even the one or two “optimal” shots that the camera-phone retains might not be worth showing anyone else … so there is still a lot of pruning and editing to be done, and I’m lucky if 10% of those “optimal” shots are good enough to justify uploading to Flickr and sharing with the rest of the world. Still, it’s an enormous benefit to know that my editing work can begin with photos that are more-or-less “technically” adequate, and that I don’t have to waste even a second reviewing dozens of technically-mediocre shots that are fuzzy, or blurred.

Oh, yeah, one other minor benefit of the iPhone5s (and presumably most other current brands of smartphone): it automatically geotags every photo and video, without any special effort on the photographer’s part. Only one of my other big, fat cameras (the Sony Alpha SLT A65) has that feature, and I’ve noticed that almost none of the “new” mirrorless cameras have got a built-in GPS thingy that will perform the geotagging…

I’ve had my iPhone5s for a couple of months now, but I’ve only been using the “burst-mode” photography feature aggressively for the past couple of weeks. As a result, the initial batch of photos that I’m uploading are all taken in the greater-NYC area. But as time goes on, and as my normal travel routine takes me to other parts of the world, I hope to add more and more “everyday” scenes in cities that I might not have the opportunity to photograph in a “serious” way.

Stay tuned….

Wet Asphalt and Pink Sky
Best Smartphone
Image by geraldbrazell
We finally got a brief shower this afternoon. We really need a long slow rain to catch up due to the drought. This photo was taken this evening at a strip mall in NE Columbia, SC.

SOOC (smartphone)

Alas, they were not giving away computers at Best Buy.

Подробнее


Nice Mobile Phones photos

A few nice Mobile Phones images I found:

Deni Mobile phone Pictures 864
Mobile Phones
Image by Ian L Harris

Deni Mobile phone Pictures 862
Mobile Phones
Image by Ian L Harris

Bullock Cart driver «caught» talking on mobile phone while riding at 2 kmph
Mobile Phones
Image by rednivaram
On State Highway 47 between Mandya and Melkote. Tried warning him about the danger of talking on the phone like that while driving, and then realised that he was already 100m behind! 🙂

ПодробнееEnjoying High Quality Photos with your Cheap and Best Smartphone

Best Smartphone
by JD Hancock

Enjoying High Quality Photos with your Cheap and Best Smartphone

With all popular mobile manufacturing companies launching brand new smart phones every year, there are some amazing new features and specifications seen added with every handset. All latest smartphones are known to come with amazing new features enabling users to capture crystal clear picture, sleek design, lightweight, affordably and many more other features making it a perfect choice. Modern day smart phone users are often seen looking for Best camera mobile within affordable price, quite understandable. With such wide new features users can capture best shot over their smart phone without spending money on a costly DSLR phone or lens for best quality photography. With the best of smartphones you can get superb picture without spending much, most importantly you can carry it with you every time.
Best of technology at affordable price
With some of the Cheap and best smartphone mobile handset user gets the chance to experience something really new and exciting. With advancement of technology there are new specialties added that enables every user to get best of snaps at ease. With latest smartphones you can get the best of cameras features as well as tripod. Latest smart phones are known for its user-friendly and cheap rates making it suitable for all mobile enthusiasts. Within any affordable smart phone user gets whole new range of features such as LED flash, Autofocus, Video recording @ 30 fps, Image stabilization and many more other specialties.
Features to bank on
If you are looking for the Best camera mobile then make sure the device comes with autofocus and comes with maximum megapixels as possible. Each brand is known to offer different megapixels within certain price range, take into consideration other specialties mentioned above to get best quality pictures within certain price tag. Once you are successful in identifying the best phone for your purpose move to its manual and learn how to capture best of images. Most modern day smartphone cameras come with advanced features giving every user the chance to capture high quality pictures. There are many popular mobile brands available in the market offering best of camera specifications all available at cheap price.
What helps in capturing best of shots?
There are whole new ranges of camera accessories as well as gadgets available in the market that can be used with smartphone for getting best quality pictures. If you are eager to get best quality images make sure you use suitable backdrop, proper lighting setup, tripod, a stand and a suitable lens. Apart from using best of cameras it is important to use proper accessories that can help you get images that are unique in its way. The Cheap and best smartphone in the market comes with enhanced camera features helping every enthusiast to capture some of the best moments at ease, just make sure you check all its specifications before buying.
With all latest smart phones capturing some of the best moments or views are quite easy, make sure you opt for higher megapixels for better image quality.

James K Brouk is providing all necessary information regarding Cheap and best smartphone that are recently coming up in the market. In this article he is mentioning some specifications about Best camera mobile at affordable price.

More Best Smartphone Articles

Подробнее


Nice Video Recorder photos

A few nice Video Recorder images I found:

DVDドライブのデータ結線
Video Recorder
Image by uesakakohei

traveling camera gear
Video Recorder
Image by papayatreelimited
We put together some of our gear for filming and thought it might be interesting to see what gear other people carry with them filming when trying to travel light!

Подробнее


Партнеры

© Copyright 

CPASoft.ru and admitadgoods.ru